LA DIFERÈNCIA

L’exigència per el treball ben fet per obtenir els resultats més satisfactoris per als nostres clients és la raó de ser de Pinfruse.

L’experiència és qualitat. Des de 1965 a Pinfruse estem al servei de la indústria alimentària, per satisfer les necessitats de les empreses que cerquen productes en qualsevol lloc del món i les d’aquelles companyies que busquen productes d’origen espanyol.

CONFIANÇA

Des de Pinfruse considerem que els valors que millor ens representen són: professionalitat, rigor, serietat i confiança. Entenent que tots ells han de regir qualsevol transacció comercial. Apostar per Pinfruse com a col·laborador habitual, és invertir en fiabilitat, tranquil·litat i sens dubte és també sinònim d’èxit i garantia per a les seves gestions comercials.

Al llarg dels anys a Pinfruse hem acumulat un ampli coneixement dels productes que representem. Això, ens ha permès establir vincles de confiança i col·laboració durables en el temps amb els nostres proveïdors. Les freqüents visites a les plantacions d’origen, així com, a les instal·lacions productives ens permet oferir als nostres clients la millor qualitat en funció de les circumstàncies del mercat.

SERVEI

Pinfruse pot gestionar-los el subministrament de productes des del seu origen, així com, proveir-los amb productes en stock. El que ens permet servir-los en moments de urgència deguda a un trencament de stocks o quantitats limitades. Comptar permanentment amb productes en stock, ens permet, a més a més, garantir-los  el subministrament permanent davant possibles situacions de inestabilitat en els països d’origen. 

Pinfruse és una empresa moderna, dinàmica i internacional. Compromesa en oferir el millor servei als seus clients. Per tal cosa comptem amb una xarxa de proveïdors contrastats i d’absoluta solvència. Exigents en quant a la qualitat dels productes oferts, competitius i seriosos en l’execució dels contractes. Tant Pinfruse com els nostres proveïdors considerem que l’ètica i transparència en el tracte i la informació són la base del nostre treball.